Mekona logo
Mekona logo

Polityka prywatności

RODO (link do klauzuli informacyjnej/informacja o przetwarzaniu danych osobowych na stronie internetowej www.mekona.pl)

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych

My, FH Mekona Jacek Kompała, z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Szymały 3, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy na stronie www.mekona.pl; poprzez e-mail: kontakt@mekona.pl [e-mail] lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania Przetwarzamy Twoje dane:

* w celach analitycznych: doboru usług do potrzeb naszych klientów; optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania, logów technicznych aplikacji; optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

* w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

* w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania (co wyjaśniamy dalej), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);


* w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania (co wyjaśniamy dalej), co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w zakresie określonym przeprowadzoną przez nas i udokumentowaną analizą prawnie uzasadnionego interesu.

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

Imię i nazwisko,
 adres zamieszkania,
 adres e-mail,

numer telefonu.

V. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu:

firmom księgowym, informatycznym oraz innym niezależnym odbiorcom: podmiotom z naszej grupy kapitałowej, których oferta uzupełnia naszą, partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych

1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy kupna/sprzedaży przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś w sprawie jej zawarcia.


2. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy kupna/ sprzedaży przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy

3. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VIII. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

  •  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  •  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • .  c) prawo do usunięcia danych,
  • .  d) ograniczenia przetwarzania danych,
  • .  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • .  f) prawo do przenoszenia danych,
  • .  g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • .  h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz na naszej stronie pod adresem: www.mekona.pl/prawajednostki. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: kontakt@mekona.pl, zadzwoń pod numer: 32 285 40 20 , lub udaj się do jednego z naszych Biur Obsługi Klienta. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować. IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz danych możemy odmówić zawarcia umowy.